• info@bumateam.fi
  • Tel 020 116 0200

BUMA-Team erbjuder de bästa disponenttjänsterna.

Ekonomiförvaltning

Vi tar hand om bokföring, bokslut, budgetar och skatteanmälningar. För större renoveringar har vi alltid skilda poster i bokföringen, vilket gör det lätt att få rapporter över utgifterna.

Tjänsterna inom ekonomiförvaltning (grundande av företag, bokföring, fakturering, löneräkning, ekonomi- och skatteplanering) erbjuder vi också åt företag inom andra branscher. Kunderna kan antingen använda oss som en traditionell bokföringsbyrå eller utlokalisera hela sin ekonomiförvaltning. I det fallet fungerar vi som kundens egna ekonomiavdelning.

Söker din företag ett bokföringsbyrå? Skicka offertförfrågan